O nama

Osnovni ciljevi i aktivnosti

Laboratorija za nano i štampanu elektroniku bavi se najnovijim istraživačkim problemima u oblasti nano i fleksibilne elektronike. Istraživački tim je fokusiran na dizajn, modelovanje, simulaciju i fabrikaciju elektronskih komponenti, kola, sistema i uređaja realizovanih na fleksibilnim osnovama.

Deo istraživačkih aktivnosti usmeren je i na sintezu metalnih nanočestica za provodna mastila, koja se koriste kao materijal za ink-jet printer. Istraživači u okviru ove laboratorije kombinuju znanja i iskustva u oblasti fleksibilne/štampane elektronike i klasične elektronike.

Grupa se bavi i tehnikama karakterizacije različitih materijala odnosno određivanjem njihovih električnih i mehaničkih osobina.

Najvažniji inovativni rezultati

U okviru laboratorije za nano i štampanu elektroniku uspešno je realizovan velik broj prototipova senzora, korišćenjem fleksibilne, nano i klasične tehnike fabrikacije u elektronici.

Neke od aplikacija uključuju detekciju pozicije, linearne i ugaone, detektovanje tečnosti, senzor vlage, itd. Pored toga, razvijen je jednostavni softverski alat za precizne proračune induktivnosti, koji je manje zahtevan po pitanju memorije sa očuvanom tačnošću u odnosu na komercijalne alate. Takođe su razvijeni sledeći interesantni demonstratori: TAG&FIND, Aktivna polica, Slalom, memristori, itd.