Tehnička rešenja


  1. Dakić B., Samardžić N., Stojanović G., “Sistem za akviziciju signala sa 2D kapacitivne matrice”, 2013.
  2. Tehničko rešenje br.1.pdf


  3. Đurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E., “Karakterizacija i analiza rada jednostavnih plnaranih magnetnih komponenti”, 2013.
  4. Tehničko rešenje br.2.pdf