Kontakt

prof.dr Goran Stojanović

Telefon: +381 (0) 21/4852552

Fax: +381 (0) 21/4750572

e-mail: sgoran@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 309

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad


istraživač-saradnik Milan Radovanović

Telefon: +381 (0) 21/4852552

Fax: +381 (0) 21/4750572

e-mail: rmilan@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 309

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad


istraživač-saradnik Draagana Vasiljević

Telefon: +381 (0) 21/

e-mail: vdragana@uns.ac.rs

Kancelarija: 3.sprat

Univerzitet u Novom Sadu-Rektorat

Dr Zorana Đinđića 1

21000 Novi Sad


asistent-master Nataša Samardžić

Telefon: +381 (0) 21/4852552

Fax: +381 (0) 21/4750572

e-mail: nsamardzic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 309

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad


istraživač-pripravnik Sanja Kojić

Telefon: +381 (0) 21/

e-mail: sanjakojic@uns.ac.rs

Kancelarija: 3.sprat

Univerzitet u Novom Sadu-Rektorat

Dr Zorana Đinđića 1

21000 Novi Sad


istraživač-pripravnik Tijana Kojić

e-mail: tijakojic@gmail.com

Kancelarija:

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad